บริการติดตั้งแอร์ฟรี

เงื่อนไขการติดตั้งฟรี

 • FREE
 • ท่อนำ้ยาแอร์มาตรฐานจากโรงงาน
  ความยาว 4 เมตร

 • ค่าใช้จ่ายหากเกินจำนวนที่กำหนด 500 บาท/เมตร
 • FREE
 • รางครอบท่อนำ้ยาแอร์คุณภาพดี
  จำนวน 1 ชุด (รางครอบท่อ 2 เส้น)

 • FREE
 • สายไฟมาตรฐาน มอก.
  ความยาว 10 เมตร

 • ค่าใช้จ่ายหากเกินจำนวนที่กำหนด 40 บาท/เมตร
 • FREE
 • ชุดขาแขวน-รอง คอยร์ร้อน

 • ปรับเปลี่ยนตามหน้างาน
 • FREE
 • ชุดเบรกเกอร์ มาตรฐาน มอก.

 • FREE
 • ติดตั้งแอร์โดยทีมงานมืออาชีพกรณีมีค่าใช้จ่ายเกินจากที่กำหนด

 • ท่อนำ้ยา 4 เมตร
 • เกินจากนี้ราคา
 • 500 บาท/เมตร
 • รางครอบท่อ 1 ชุด
 • เกินจากนี้ราคา
 • 250 บาท/เส้น
 • อุปกรณ์ราง หัวครอบ+ข้องอ
 • 50 บาท/ตัว
 • สายไฟ 10 เมตร
 • เกินจากนี้ราคา
 • 40 บาท/เมตร
 • ขากระเช้า
 • ปรับเปลี่ยนตามหน้างาน
 • 800 บาท/ชุด
 • กลิวเปลี่ยนทิศทางลมคอยล์ร้อน
 • 800 บาท/ชุด

หมายเหตุ หากมีสวนเกินก่อนทำการติดตั้งช่างจะแนะนำลูกค้าก่อนเสมอ
รับประกันการติดตั้ง 90 วัน จากการเปิดใช้งานปรกติ


อุปกรณ์ติดตั้งนอกเหนือจากที่กำหนด

 • ขากระเช้าโครงการ LPN ราคา 800 บาท/ชุด

 • กริลเปลี่ยนทิศทางลม คอยล์ร้อน ราคา 800 บาท/ชุด

หน้าหลัก  |   แอร์บ้านทุกยี่ห้อ  |   บริการติดตั้งฟรี  |   ผลงานการติดตั้ง  |   ขั้นตอนการชำระเงิน  |   ติดต่อเรา
Top